Szkoła Podstawowa nr 11

im. Floriana Marciniaka w Koninie

Rada rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie,
działa   na   podstawie   artykułów  53  i  54   Ustawy   o   systemie  oświaty
z 7 września 1991r.  ( Dz.  U.  Nr  425,  z   późniejszymi   zmianami )   oraz
Statutu   Szkoły   Podstawowej   nr 11   im.  Floriana Marciniaka   w   Koninie

 
wytworzył: Marlena Bartosik - 18.11.2011
wprowadził: Administrator - 18.11.2011