Szkoła Podstawowa nr 11

im. Floriana Marciniaka w Koninie

Kadra

KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11  IM. FLORIANA MARCINIAKA W KONINIE „Wiemy jak uczyć i wychowywać”

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Łechtańska

NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNE

mgr Gostyńska Mariola

mgr Maćkowiak Magdalena

mgr Zielińska Małgorzata

NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO

dr Matyba Ewa

mgr Radke Małgorzata

NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

mgr Kubsik Ewa

mgr Krawczyńska Natalia

NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO

mgr Tamulski Marek

NAUCZYCIELE MATEMATYKI

mgr Łechtańska Małgorzata

Szczepaniak Kinga

NAUCZYCIELE HISTORII

mgr Czechowska Agnieszka

mgr Fąk Magdalena

NAUCZYCIEL BIOLOGII

dr Fedorowicz Marzena

NAUCZYCIEL GEOGRAFII

mgr Bartosik Marlena

NAUCZYCIEL PRZYRODY

mgr Bartosik Marlena

NAUCZYCIEL CHEMII

mgr Lewandowska Agata

NAUCZYCIEL FIZYKI

mgr Kupidura Iwona

NAUCZYCIEL RELIGII

mgr Czechowska Agnieszka

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

mgr Rachubiński Dariusz

NAUCZYCIEL PLASTYKI, MUZYKI ORAZ TECHNIKI

mgr Brzeziński Tomasz

NAUCZYCIELE INFORMATYKI/ ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

mgr Gostyńska Mariola

mgr Kaczorowska Małgorzata

Szczepaniak Kinga

mgr Maciejewska Katarzyna

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY

mgr Okulska Krystyna

mgr Rzepecka Wioletta

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

mgr Bartosik Marlena

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY PROCES NAUCZANIA

mgr Maciejewska Katarzyna

mgr Kawałkiewicz Magdalena

mgr Kamińska Sylwia

ASYSTENT NAUCZYCIELA

mgr Okulska Krystyna

NAUCZYCIEL ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

mgr Mączka Joanna

NAUCZYCIELE ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH

mgr Mączka Joanna

mgr Kaczorowska Małgorzata

LOGOPEDA

mgr Kamińska Sylwia

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Kaczorowska Małgorzata

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Fąk Magdalena

DORADZTWO ZAWODOWE

mgr Kaczorowska Małgorzata

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Kawałkiewicz Magdalena

 

PRACOWNICY ADMINISTARCYJNO - OBSŁUGOWI

DARIA STASIKOWSKA- SEKRETARZ SZKOŁY

MARLENA WOŹNIAK - KIEROWNIK GOSPODARCZY

WIOLETTA PŁOCHARSKA  - GŁÓWNY KSIĘGOWY

RENATA MARCINIAK – PRACOWNIK OBSŁUGOWY

BARBARA JOŃCZYK - KUCHARKA

KRYSTYNA ANTONIAK – PRACOWNIK OBSŁUGOWY

ALFREDA LISOWSKA – WOŹNA

BARBARA KONIUSZY - PIELĘGNIARKA SZKOLNA

ELŻBIETA NAWROCKA - PRACOWNIK OBSŁUGOWY

BOGDAN JARONIK -  KONSERWATOR

CECYLIA MAJKOWSKA - PRACOWNIK OBSŁUGOWY

AGNIESZKA FRĄTCZAK - INTENDENT

 
wytworzył: Marlena Bartosik - 06.05.2019
wprowadził: Administrator - 07.05.2019